Jsou české dálnice předražené?

1. část Analýzy výstavby a financování dopravní infrastruktury v ČR


V posledních letech se stále častěji objevují signály, že výstavba českých dálnic je dražší nejen oproti ekonomicky srovnatelným státům střední Evropy, ale také vůči ekonomicky vyspělejším státům západní Evropy s dražší pracovní silou. Kritika nehospodárného investování se pak stala důvodem vzniku různých srovnávacích studií cen českých a zahraničních dálnic. Výsledky dostupných studií jsou však navzájem rozporuplné: někdy konstatují nepřiměřeně vysokou cenu českých dálnic, v jiných případech dospívají k závěrům, že ceny jsou stejné či nižší oproti zahraničí.

Proto spíše než vytvářet další srovnávácí analýzu cen dálnic, která by se postavila do řady za ostatní, rozhodli jsme se posoudit existující analýzy a porovnat je mezi sebou navzájem. U každé studie jsme se snažili posoudit její způsob sběru dat a její míru objektivity.

„Jsou české dálnice předražené?” - stáhněte si zde první část analýzy.


Hlavní závěry první části analýzy:

1) Výsledky všech dostupných studií porovnávajících cenu dálnic v ČR a v zahraničí (včetně korigovaných výsledků studií objednaných ŘSD) jednoznačně ukazují, že výrazné předražování, často v řádu desítek procent ve srovnání se zahraničím, je skutečným a závažným problémem výstavby českých dálnic.

2) ŘSD zbytečně vynakládá veřejné zdroje na zavádějící studie, jimiž klame veřejnost i politickou reprezentaci. Důvěryhodnými se ukazují být kontrolní zprávy NKÚ, a proto by měly tvořit dostatečnou zpětnou vazbu minsterstvu dopravy i ŘSD a být dostatečným zdrojem informací pro nápravu zjištěných pochybení.

Přílohy - hodnocené srovnávací analýzy cen českých a zahraničních dálnic:

  1. Slovenské ministerstvo dopravy: Analýza nákladovosti výstavby dálnic v SR a srovnání se zahraničím
  2. Nejvyšší kontrolní úřad: Společná zpráva o paralelních kontrolách výdajů na stavbu dálnice Praha – Drážďany z roku 2006
  3. Mott MacDonald pro SFDI: Problémy a zkušenosti při zadávání veřejných zakázek dopravní infrastruktury ve vybraných evropských zemích
  4. IBR Consulting pro ŘSD:Cenové porovnání dálnic D8 (0807)-A17
  5. IBR Consulting pro ŘSD:Cenové porovnání dálnice D11 s dálnicemi realizovanými v ČR, Rakousku, Slovinsku


Vyhledávání