Analýza plánování dopravních staveb

3. část Analýzy výstavby a financování dopravní infrastruktury v ČR


Koncepce, politiky a plány by se vždy měly pořizovat v určité hierarchii – např. by se nejdříve měla schválit obecná dopravní politika a podrobnější plán s multikriteriální analýzou. Teprve na ně by měly navazovat územní plány – Politika územního rozvoje, pak zásady územního rozvoje a nakonec územní plány obcí, které by respektovaly již přijaté koncepce. Všechny tyto strategie samozřejmě mají být řádně posouzeny v rámci SEA a hodnocení dopadů na soustavy lokalit Natura 2000. Teprve z takto naplánované a posouzené výstavby by měly vycházet při povolování jednotlivých staveb místní stavební úřady. Předkládaná analýza má za cíl zasvětit do sektorového plánování dopravy, objasnit zásadní význam toho, aby toto plánování probíhalo co nejkvalitněji, a zároveň demonstrovat, že realita dopravního plánování v České republice trpí zásadními nedostatky, jejichž cena je po všech stránkách pro každého z nás příliš vysoká.

„Analýza plánování dopravních staveb” - stáhněte si zde třetí část analýzy.Vyhledávání