Proces schvalování dopravních investic

4. část Analýzy výstavby a financování dopravní infrastruktury v ČR


Úkolem této části analýzy je identifikace slabých míst při postupu schvalovacího procesu, kterým si navržený projekt dopravní stavby v ČR musí projít, aby mohl být zrealizován. Na počátku mechanizmu schvalovacího řízení je žádost o finanční prostředky, kterou v podobě tzv. investičního záměru podává investor stavby (Ředitelství silnic a dálnic) Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Pokud orgány SFDI projekt schválí, je zařazen do rozpočtu SFDI, který je postoupen ministerstvu dopravy a následně vládou předložen poslanecké sněmovně ke schválení. Po schválení svého rozpočtu sněmovnou uzavírá SFDI s investorem smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI. V případě ŘSD jako investora s ním uzavírá SFDI hromadnou smlouvu na všechny schválené plánované akce na celý příslušný rozpočtový rok.

Proces schvalování dopravních investic stáhněte si zde 4. část analýzyVyhledávání