Odhad a reálný vývoj nákladů u vybraných staveb

5. část Analýzy výstavby a financování dopravní infrastruktury v ČR


Cílem páté části analzy je zmapovat a zhodnotit proces stanovení nákladů na konkrétní dopravní stavby ve fázi přípravy stavby a následný vývoj výše nákladů v procesu realizace, a to na příkladu dvou dopravních staveb, úseků dálnic D11 a D8. Volba vhodného způsobu stanovení výše předpokládané investice tak, aby byla založena na reálných odhadech, je základním předpokladem možnosti racionálního rozhodnutí o konkrétním projektu. Na základě reálně stanovené ceny budoucí investice může investor (stát):

1) stanovit reálnou ekonomickou efektivitu investice (základní předpoklad pro každou investici),

2) analyzovat dopady plánované stavby na veřejné rozpočty, jejich zatížení v plánovaném času výstavby,

3) porovnávat náklady a výnosy různých variant řešení.

V případě financování výstavby a modernizace silniční infrastruktury jsou předběžné ceny staveb stanoveny v jejich investičních záměrech. Investiční záměry jsou základním dokumentem pro proces schvalování výstavby a zařazení akce do rozpočtu SFDI.

Vývoj nákladů u vybraných staveb dálnic D8 a D11stáhněte si zde 5. část analýzy.Vyhledávání