Aktivity v rámci projektu cenadalnic.cz realizují tyto organizace:

Ekologický právní servis

EPS je nevládní, nezisková a nepolitická organizace právníků, hájící práva občanů a životního prostředí v České republice od roku 1995 právní cestou. Ovlivňujeme připravovanou legislativu, právnickou komunitu a studenty práv směrem k ochraně veřejných zájmů, zejména životního prostředí a lidských práv. Poskytujeme občanům bezplatnou právní pomoc. Prosazujeme odpovědnost klíčových společenských subjektů za následky jejich jednání.

Oživení

Občanské sdružení Oživení vzniklo v roce 1997. Od počátku se věnuje propagaci a rozvoji cyklostezek a obecně podpoře trvale udržitelné dopravy. Od roku 1999 se Oživení zabývá systematickým odhalováním střetu zájmů a korupce ve veřejné správě a zvyšováním transparentnosti veřejného sektoru. V této oblasti se věnuje monitorování případů střetu zájmů a korupce a následně informování veřejnosti a přípravě systémových opatření včetně legislativního lobbyingu a kampaní.

Dopravní federace NNO

Dopravní federace NNO o.s. je neziskovou organizací, sdružující především významné české nevládní organizace, které se zabývají vlivy dopravy na životní prostředí. Jejím primárním cílem je podílet se aktivně na řešení problémů dopravy ve vztahu k ochraně životního prostředí.

Další spolupracující organizace:

Transparency International - Česká republika

Transparency International - Česká republika (TIC) je nevládní neziskovou organizací, jejímž posláním je mapovat stav korupce v ČR a svou činností aktivně přispívat k jejímu omezování. TIC vznikla jako občanské sdružení v červnu 1998; v roce 2004 proběhla transformace z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. TIC je jednou z více než 90 poboček mezinárodní organizace Transparency International (TI). Všechny pobočky TI musí pravidelně procházet procesem akreditace. TI je jedinou mezinárodní nevládní organizací zaměřenou na problematiku korupce a vytváření protikorupčních programů, do nichž se snaží zapojovat občanskou společnost, podniky i vládní instituce. Byla založena v roce 1993 v Berlíně, kde také sídlí její mezinárodní sekretariát.

Hnutí Duha –Přátelé Země ČR

Hnutí DUHA usiluje o svobodnou a demokratickou společnost, která zajišťuje čisté a zdravé prostředí pro každodenní život, respektuje ekologické limity a chrání přírodu. Hnutí DUHA prosazuje ekologická řešení, která zajistí zdravé a čisté prostředí pro život každého z nás. Lepší recyklaci odpadků. Méně exhalací ve vzduchu i čistější řeky. Zdravější péči o lesy, aby mohly sloužit i turistice a odpočinku. Méně chemie v potravinách. Více místa v české krajině pro přírodu a zeleň. Rozvoj moderních čistých technologií.

Trast pro ekonomiku a společnost

Trast pro ekonomiku a společnost (TES) usiluje o to, aby jak odborná tak i široká veřejnost začala aktivně pracovat na hospodářských a společenských modelech, konceptech a praktických řešeních, které by podporovaly demokratické a sociálně spravedlivé procesy ve společnosti a vedly k posílení trvalé udržitelnosti a zodpovědnému chování subjektů v hospodářské soutěži.Vyhledávání