O projektu cenadalnic.cz

cenadalnic.cz je společným projektem nevládních organizací, který vznikl z iniciativy Ekologického právního servisu s cílem přispět k hledání skutečných důvodů předražování a zdržování silničních staveb v ČR.

Na projektu se dále aktivně podílejí nevládní neziskové organizace Oživení, Dopravní federace NNO, Transparency International - ČR, Hnutí Duha –Přátelé Země ČR a Trast pro ekonomiku a společnost.

Prostřednictvím analýz, rešerší a případových studií chtějí tyto nevládní organizace předat veřejnosti své zkušenosti s procesem financování a plánování dálničních staveb, které získaly dlouholetým monitorování činnosti státních orgánů v této oblasti.

Realizace projektu byla dosud podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti a grantem Nadace Open Society Fund Praha.

Abychom mohli v projektu pokračovat úspěšně i v budoucnu, potřebujeme i Vaši podporu. Podpořte nás!.Vyhledávání