Děkujeme všem dárcům za finanční podporu:

Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti a grantem Nadace Open Society Fund Praha.

Názory prezentované v rámci projektu se nemusejí shodovat s názory dárců.Vyhledávání