Podpořte náš projekt

Naše práce se neobejde bez Vaší podpory.

Projekt cenadalnic.cz je koncipován jako neziskový. Jeho výstupy jsou bezplatně zveřejňovány a jsou k dispozici politikům bez rozdílu stranické příslušnosti, úředníkům, novinářům a široké veřejnosti. Projekt je důsledně nezávislý na jakékoliv finanční podpoře komerčních subjektů v sektoru dopravy. Z toho důvodu může existovat jen díky podpoře nadací, darům občanů a nestranných firem.

Svojí finanční podporou přímo přispějete k realizaci cílů projektu. Zašlete libovolnou částku na účet č. 471298763/0300. Jako variabilní symbol uveďte předčíslí 77.

Pokud máte zájem o vystavení potvrzení o daru pro daňové účely, uveďte do variabilního symbolu za předčíslí 77 datum narození, případně IČ u podnikatelských subjektů. Jen tak budeme schopni identifikovat došlou platbu pro vystavení potvrzení. Zašlete e-mail na adresu tabor@eps.cz a potvrzení Vám bude obratem zasláno.

Máte-li zájem si objednat pravidelné zasílání informací o výstupech a výsledcích tohoto projektu na Váš email, informujte nás opět na e-mail tabor@eps.cz.

Děkujeme za Vaši podporu.

Vlastníkem uvedeného účtu je Ekologický právní servis. EPS vede podvojné účetnictví a jeho hospodaření je každoročně kontrolováno nezávislým auditorem. Podrobné informace o hospodaření EPS naleznete na www.eps.cz.Vyhledávání