Shrnutí veřejné dostupnosti relevantních dokumentů

Při zpracování analýzy jsme pracovali s desítkami oficiálních dokumentů. Většina z nich však není jednoduše veřejně přístupná, tedy zveřejněna na internetu. Tuto chybu napravujeme tím, že všechny dokumenty zveřejňujeme jako přílohy k příslušným částem analýzy. Níže podáváme přehled dostupnosti použitých dokumentů.

Část 1. Stavějí se dálnice v ČR dráž než v zahraničí?

  • veřejně dostupná na internetu byla z českých analýz pouze kontrolní zpráva NKÚ (Společná zpráva o paralelních kontrolách výdajů na stavbu dálnice Praha – Drážďany z roku 2006).
  • na webových stránkách slovenského ministerstva dopravy je zveřejněna použitá Analýza nákladovosti výstavby dálnic v SR.
  • podpůrné informace pro ověření kvality výsledků studie, tedy zejména data a informace z výročních zpráv ŘSD a SFDI, byly také dobře dostupné přes internetové stránky příslušných úřadů.
  • studie společnosti Mott MacDonald „Problémy a zkušenosti při zadávání veřejných zakázek dopravní infrastruktury ve vybraných evropských zemích" (viz. část 1, bod 1) byla veřejně dostupná na webu SFDI v průběhu sběru informací na podzim 2007, ačkoli už tehdy neobsahovala přílohy,které konkrétně vyčíslují odborné odhady ceny dálnic v ČR a ostatních zemích. V současné době již studie na uvedené adrese dostupná není.
  • obě studie společnosti IBR Consulting, které si objednalo a zaplatilo ŘSD, nebyly zveřejněny.

Část 2. Selhání dopravní politiky českého státu

  • Gepardi: Webové stránky spravované ministerstvem dopravy www.gepardi.cz byly bez náhrady zrušeny. Dlouho připravovaná a v podstatě dokončená strategie není veřejně dostupná.
  • HVDI: Oficiálně zveřejněna je pouze tabulková část, a to v pracovně zcela nepoužitelném formátu PDF, v odkazu „ostatní dokumenty" na stránkách OP Doprava (www.opd.cz). Stránky ministerstva dopravy o existenci HVDI zarytě mlčí.
  • na webu ministerstva dopravy také chybí ucelený text popisující dopravní síť TEN-T.
  • zveřejněny na internetu jsou dokumenty Dopravní politika ČR, Operační program Doprava a programové prohlášení vlády.


Vyhledávání