Tiskové zprávy

Nedostatek peněz na dopravní infrastrukturu: za současnou krizi je spoluodpovědný ministr Slamečka

Finanční krize má i své pozitivní dopady, jak ukázal minulý týden zveřejněný krizový plán ministra dopravy Slamečky. V ČR se snad konečně přestane hromadně stavět a modernizovat silniční infrastruktura bez ohledu na hospodárnost výdajů a omezenost veřejných zdrojů. Dosavadní kritiku ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu,1 ombudsmana i nevládních organizací2 ministerstvo dopravy ignorovalo, ačkoli se nyní ukázala jako zcela opodstatněná.

[Pokračování článku]

Posudek za půl milionu má hodnotu desítek tisíc

Odměna za dobré vztahy? Profesoři ČVUT dostali od Ředitelství silnic a dálnic tučnou odměnu za několikastránkový posudek, obsahující zejména výsledky jiných studií. Informoval o tom dnes server ihned.cz. Zveřejňujeme posudek i s fakturou a pro srovnání i podobný znalecký posudek, který si u renomovaného znalce objednalo ministerstvo dopravy a který nestál ani dvacetinu ceny ČVUT.

[Pokračování článku] | Komentáře (0)

Schvalování dopravních investic v ČR je formalita

O dopravní stavbě je rozhodnuto ve chvíli, kdy poslanci schválí rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury. Příprava rozpočtu SFDI je však spíše politickým obchodováním s projekty než odborným posuzováním jejich investičních záměrů. Ceny jednotlivých staveb v průběhu let nekontrolovaně narůstají a náklady na výstavbu dálnic obsažené v rozpočtu SFDI si diktuje Ředitelství silnic a dálnic podle svých momentálních potřeb. Tak je možné shrnout dnes zveřejněné pokračování analýzy výstavby a financování dopravní infrastruktury v ČR, která vznikla v rámci společného projektu cenadalnic.cz nevládních organizací Oživení a Ekologický právní servis.

[Pokračování článku]

Cenové normativy všechny problémy nevyřeší

Cenové normativy staveb, které dnes zveřejnilo Ministerstvo dopravy ČR, jsou vítaným a užitečným nástrojem, který pomůže zpřehlednit strukturu a výši nákladů výstavby silniční infrastruktury v ČR ve fázi plánování. Normativy však svojí funkcí nemohou vyřešit závažné problémy spojené s financováním a výstavbou českých silnic a dálnic.

[Pokračování článku]

České dálnice jsou předražené. Víme proč.

Srovnávací analýza potvrdila, že české dálnice jsou předražené. Jednou z hlavních příčin je absence plánu výstavby, který by tvořil racionální podklad pro rozhodování. Takto zní stručný závěr dnes zveřejněné první části Analýzy výstavby a financování dopravní infrastruktury v ČR, kterou společně zpracovaly nevládní organizace Oživení a Ekologický právní servis.

[Pokračování článku] | Komentáře (0)Vyhledávání